Algemene voorwaarden workshops en lessen

Lees voor het inschrijven van een workshops en/of lessen bij Bodali Jewels de algemene voorwaarden goed door.
Als je, je inschrijft voor workshops en/of lessen bij Bodali Jewels wil dit zeggen dat je akkoord gaat met de hieronder beschreven algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden workshops en/of lessen

Algemeen

 • Lees voor het inschrijven van een workshops en/of lessen bij Bodali Jewels de algemene voorwaarden goed door. Als je, je inschrijft wil dit zeggen dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • Inschrijven voor workshops en/of lessen gaan via het aanmeld-/contactformulier op de website www.bodali-jewels.com. Mocht er een mondelinge overeenkomst voor een workshop/les tot stand zijn gekomen is deze eveneens bindend en ben je betaling plichtig.
 • Na ontvangst van een aanmeld-/contactformulier of een mondelinge overeenkomst krijg je via de mail een bevestiging van je inschrijving. Tevens krijg je een betaalverzoek of een factuur die binnen 5 dagen voldaan dient te worden.
 • Deelname aan een workshop of les is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag door Bodali Jewels ontvangen is. Zolang het verschuldigde bedrag nog niet is ontvangen, dan geldt uw reservering/boeking/deelname als een optie op de workshop en/of les. Deze optie vervalt 5 dagen nadat Bodali Jewels een bevestigingsmail en/of betaalverzoek/factuur heeft gestuurd.
 • De kosten voor workshops, lessen en/of werkpakket zijn niet discutabel.
 • Er zijn 5 werkplekken voor edelsmeden beschikbaar in het atelier.
 • Er zijn 8 werkplekken (in overleg meer) voor zilverklei beschikbaar in het atelier.
 • Bodali Jewels bepaald hoeveel werkplekken er bij workshops en lessen bezet zijn, deze keuze is niet discutabel. De groepsgrootte kan per workshop/les wisselend zijn.
 • Waar nodig wordt er rekening gehouden met alle wettelijke maatregelen.
 • Is een workshop/les vol dan kun je op een wachtlijst gezet worden voor een volgende workshop/les. Als er onverhoopt iemand uitvalt kan Bodali Jewels desgewenst contact met je opnemen om alsnog deel te nemen.
 • Deelname aan workshops en/of lessen bij Bodali Jewels zijn geheel voor en op eigen risico. Er zal tijdens je aanwezigheid in het atelier gelet worden op alle veiligheidsaspecten. Echter zit een ongeluk in een klein hoekje. Het is daarom van belang dat je zelf ook de verantwoordelijkheid neemt in de geldende veiligheidsaspecten.
 • Minderjarige deelnemers, onder de 18 jaar, dienen een toestemmingsformulier te laten invullen door hun ouders/verzorgers. Deze wordt door Bodali Jewels naar de ouders/verzorgers van de deelnemer gemaild en dient getekend te zijn en ingeleverd te worden voor of tijdens aanvang van de workshop. Bodali Jewels is hiertoe wettelijk verplicht.
 • Bodali Jewels c.q. Maaike Bots is in geen enkel geval verantwoordelijk te stellen voor bijvoorbeeld schade, vermissing, verwonding, blijvend letsel, ziekteverzuim bij een werkgever, enzovoort.
 • Mocht een deelnemer/cursist tijdens workshops/lessen schade maken aan materialen en/of gereedschappen van Bodali Jewels of die van mede cursisten, dan ben je verplicht deze te vergoeden of te vervangen.
 • Als ik, Maaike Bots, onverhoopt en in uiterste nood geen workshop en/of les kan geven wordt de workshop of les op een later tijdstip ingehaald. Is dit niet haalbaar dan zal er in overleg met jou een passende oplossing gezocht worden.
 • Het atelier van Bodali Jewels is gelegen aan de Segbroeklaan 302 in Den Haag. Hier zullen de workshops en/of lessen aangeboden worden. Het is op de begaande grond op de kopse kant van de flat. (Voer in de navigatie Hanenburglaan 78 in, hiertegenover bevindt zicht het atelier.) Let op! Het parkeerterrein voor de flat is Privé terrein, daar mag NIET geparkeerd worden. Parkeren in de omgeving van het atelier is tot 18 uur gratis, daarna tot 24 uur betaald parkeren.
 • Let op: Op een factuur ben ik als bedrijf verplicht de volgende gegevens te vermelden:
  Naam, adres, telefoonnummer. Vul deze in op het aanmeld-/contactformulier.

 

Aanvulling m.b.t. workshops:

 • De betaling dient minimaal 14 dagen voor aanvang voldaan te zijn, met uitzondering onderlinge andere overeenkomsten. Mocht de workshop in een korter tijdbestek geboekt zijn geldt dat de workshop definitief is zodra de betaling bij Bodali Jewels binnen is.
 • Bij annulering door de deelnemer van de workshop of les langer dan 21 dagen voor aanvang is er een mogelijkheid tot een volledige restitutie of verplaatsing (indien mogelijk) van de workshop.
 • Bij annulering door de deelnemer van de workshop 21 tot 7 dagen voor aanvang is er een onkostenvergoeding van 50% van het reeds betaalde bedrag aan Bodali Jewels. De andere 50% van het betaalde bedrag zal gerestitueerd worden.
 • Bij annulering door de deelnemer korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop of in het geval van no-show is er geen restitutie mogelijk.
 • Bij annulering door de deelnemer korter dan 21 dagen voor de workshop is het niet mogelijk de datum te verschuiven. Indien dit wel gewenst is, kan er in overleg een nieuwe datum gepland worden, echter geldt dit als een nieuwe boeking/reservering met een nieuwe betaalverplichting.
 • Loopt een workshop onverhoopt langer dan 15 minuten uit, om wat voor reden dan ook, is Bodali Jewels genoodzaakt hiervoor een vergoeding in rekening te brengen.
  0 tot 30 minuten langer wordt er €12,50 per persoon extra in rekening gebracht.
  30 tot 60 minuten langer wordt er €25,- per persoon extra in rekening gebracht. Bij uitloop langer dan 60 minuten dien je een nieuwe workshop in te plannen.

Aanvulling m.b.t. de korte cursus zilverklei:

 • Je geeft je voor 4 opeenvolgende avonden op. Dit wil zeggen: je bepaald in overleg met Bodali Jewels wanneer je wil starten met de korte cursus. Vanaf de startdatum neem je deel aan de eerste 4 avonden die in de kalender van Bodali Jewels gepland zijn.
 • Als je je opgeeft voor de 4 opeenvolgende avonden wil dat zeggen dat op die avonden een plekje voor je gereserveerd wordt, mits deze betaald zijn. Mocht je onverhoopt een van die 4 avonden niet kunnen is restitutie en/of inhalen van de gemiste avond niet mogelijk. Wil je de gemiste lessen toch volgen dien je een avond, inclusief de kosten, bij te boeken en dus te betalen.
 • Bij annulering door de deelnemer van de gehele korte cursus zilverklei langer dan 21 dagen voor aanvang is er een mogelijkheid tot een volledige restitutie of verplaatsing (indien mogelijk) van de workshop.
 • Bij annulering door de deelnemer van een gedeelte of de gehele korte cursus zilverklei 21 tot 7 dagen voor aanvang van de eerste avond is er een onkostenvergoeding van 50% van het reeds betaalde bedrag aan Bodali Jewels. De andere 50% van het betaalde bedrag zal gerestitueerd worden.
 • Bij annulering door de deelnemer van een gedeelte of de gehele korte cursus zilverklei korter dan 7 dagen voor aanvang van de eerste avond of in het geval van no-show is er geen restitutie mogelijk.
 • Bij annulering door de deelnemer korter dan 21 dagen voor een gedeelte of de gehele korte cursus zilverklei is het niet mogelijk de datum te verschuiven. Indien dit wel gewenst is, kan er in overleg een nieuwe datum gepland worden, echter geldt dit als een nieuwe boeking/reservering met een nieuwe betaalverplichting.

Aanvulling op de algemene voorwaarden m.b.t. het snuffelen aan edelsmeden

 • Er wordt vanuit gegaan als je deelneemt aan het snuffelen aan edelsmeden dat je de aankomende  woensdagen, zaterdagen of donderdagavonden opeenvolgend de lessen volgt m.u.v. vakanties/sluitingen van Bodali Jewels.
 • Tijdens het overeenkomen van deelname aan het snuffelen aan edelsmeden wordt de cursist gevraagd of er per kwartaal één datum is dat hij/zij niet kan. Deze datum wordt dan uit de lijst gehaald en mag de eerstvolgende les op een woensdag, zaterdag of donderdag deelgenomen worden.
 • Betalingen worden per kwartaal in rekening gebracht en dienen binnen 5 dagen voldaan te zijn. Is een eerst volgende les eerder dient de betaling eerder te geschieden.
 • Bij ziekte of verhindering van een deelnemer van meerdere datums van de lessen aan het snuffelen aan edelsmeden is dit geheel voor eigen kosten. Meer gemiste lessen per kwartaal die al betaald zijn worden niet gerestitueerd. Gemiste lessen kunnen op een later tijdstip worden ingehaald echter dient daarvoor opnieuw lesgeld per nog te volgen les betaald te worden.
 • Als je langer dan 10 of 20 lessen over het snuffelen aan edelsmeden doet is dat geen probleem, echter dien je de lessen die je meer nodig hebt bij te boeken en betalen. Heb je minder lessen nodig dan krijg je voor die les(sen) een extra opdracht/techniek.
 • Voor snuffelen aan edelsmeden heb je een werkpakket nodig waarmee je het lessenplan kan doorlopen. Bodali Jewels verzorgd deze en zal je hiervoor een prijsindicatie geven bij aanmelden. De kosten van het werkpakket zijn bepaald a.d.h.v. de op dat moment geldende metaalprijzen, de materialen die in het werkpakket zitten en gebruik van diverse materialen.
 • Het werkpakket dient minimaal twee weken voor aanvang betaald te zijn d.m.v. een betaalverzoek of overschrijving, zodat Bodali Jewels deze tijdig voor je in orde kan maken.
 • Mocht je tijdens de lessen onverhoopt meer materialen nodig hebben dan in het werkpakket zit kun je deze bij Bodali Jewels afnemen.
 • Je moet zelf voor (edel)steentjes naar keuze zorgen zodat je kunt kiezen wat je mooi vindt. Welke krijg je tijdens de eerste les te horen. Dit is om de bijbehorende technieken te leren.
 • Tijdens de lessen van het snuffelen aan edelsmeden kun je gebruik maken van de gereedschappen die in het atelier op tafel staan/liggen. Mocht je ander gereedschap nodig hebben of willen gebruiken, vraag eerst of je deze mag gebruiken en ik zal deze aan je geven. NIET ZELF PAKKEN!
 • Van het lesprogramma krijg je de tekst van lessen op papier. Deze zijn bezit van Bodali Jewels. Ze mogen niet gekopieerd en/of overgedragen worden aan andere. Wordt dit toch gedaan dan kan Bodali Jewels stappen ondernemen voor plagiaat en/of jou aansprakelijk stellen voor de geleden schade/verminderde inkomsten.
 • Als je, je inschrijft voor het snuffelen aan edelsmeden is voortijdig stoppen een eigen keuze. Bodali Jewels is daar niet verantwoordelijk voor te stellen, restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk.
 • Met betrekking tot het werkpakket is er bij annulering door de deelnemer binnen 28 dagen voor aanvang van deelname een onkostenvergoeding van 30% van het reeds betaalde werkpakket aan Bodali Jewels. De andere 70% van het betaalde werkpakket zal gerestitueerd worden. Het werkpakket blijft in bezit van Bodali Jewels.
 • Bij annulering van de lessen door de deelnemer binnen 28-14 dagen voor aanvang van deelname is er een onkostenvergoeding van 50% van het reeds betaalde lesgeld. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang en/of in het geval van no-show is er geen restitutie mogelijk voor het reeds betaalde lesgeld.

 

Aanvulling op de algemene voorwaarden m.b.t. de 3 of 4 jarige opleiding

 • Je kunt instappen wanneer je wilt op basis van beschikbaarheid. Je bent dus niet gebonden aan een bepaald startmoment.
 • Als je deelneemt aan de 3 of 4 jarige opleiding dan heb je per leerjaar een betalingsplicht. Echter betaal je per kwartaal voor aanvang van de 1e woensdag van het kwartaal. Tenzij je ergens anders in het kwartaal start met de opleiding dan betaal je voor aanvang van jou eerste lesdag.
 • Bodali Jewels geeft tijdig aan als er in het kwartaal lessen vervallen. Deze hoeven vanzelfsprekend door de cursist niet betaald te worden en wordt per kwartaalbetaling in mindering gebracht.
 • Onvoorzien uitvallen door bijvoorbeeld ziekte van mij, Maaike, kunnen logischerwijs op een later tijdstip ingehaald worden zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn.
 • Jij als cursist hebt de mogelijkheid om voor het begin van ieder kwartaal 1 les aan te geven dat je niet kunt als je wekelijks les volgt. Deze les wordt niet in rekening gebracht. De overige lessen worden in rekening gebracht en komen niet in aanmerking voor restitutie of inhalen.
 • Het is bij Bodali Jewels niet anders dan bij andere opleidingen waar je schoolgeld voor moet betalen. Daarom is er bij onverhoopt ziekte of verhindering geen restitutie van de betreffende les(sen) mogelijk.
 • Het kan sporadisch voorkomen dat er, per kwartaal, iets anders door Bodali Jewels en jou is overeengekomen, dan worden de lessen berekend zoals samen is overeengekomen. Hierop kunnen geen rechten voor een volgend kwartaal door jou aan verbonden worden. Tevens zijn de gemaakte afspraken niet overdraagbaar. Deze overeenkomst is tussen Bodali Jewels en jou en worden als vertrouwelijk beschouwd.
 • Per leerjaar is er een werkpakket nodig. Het werkpakket wordt verzorgd door Bodali Jewels. Deze dient ruim voor aanvang betaald te worden d.m.v. een betaalverzoek of overschrijving. Hiervoor wordt een prijsindicatie gegeven bij aanmelding van de deelname.
 • Mocht je tijdens de lessen meer materialen nodig hebben dan in het werkpakket zit kun je deze bij Bodali Jewels afnemen of zelf aanschaffen.
 • Cursisten van de 3 of 4 jarige opleiding moeten zelf voor hun gereedschap zorgen en deze meenemen naar de les. Tevens kun je thuis vijlen en schuren als je gereedschappen in bezit hebt.
 • Merk ten allen tijde je gereedschappen met stift/nagellak met een kleur of initialen die niet door mij of een andere deelnemer wordt gebruikt. Mijn spullen zijn met Turquoise/zeegroen gemerkt.
 • Bodali Jewels zal je een lijst toesturen met de aan te schaffen gereedschappen.
 • Eén leerjaar bevat gemiddeld 30 lessen.
 • Het kan zijn dat je langer doet over de technieken die je in een leerjaar leert dit is geen probleem. Het is van belang dat je de technieken goed aanleert! Kwaliteit staat boven kwantiteit en geduld is een schone zaak.
 • Het kan ook zijn dat je sneller door de technieken heen gaat. Wanneer dit het geval is kun je eerder door naar het volgende leerjaar. Echter is ook hier van belang dat je de technieken goed aanleert en zeker niet afraffelt.
 • Van de 3  of 4 jarige opleiding krijg je per leerjaar de tekst van lessen op papier. Deze zijn bezit van Bodali Jewels. Ze mogen niet gekopieerd en/of overgedragen worden aan andere. Wordt dit toch gedaan dan kan Bodali Jewels stappen ondernemen voor plagiaat en/of jou aansprakelijk stellen voor de geleden schade/verminderde inkomsten.
 • Als je, je inschrijft voor een 3 of 4 jarige opleiding en je stopt voortijdig in een leerjaar is dit een eigen keuze. Bodali Jewels is daar niet verantwoordelijk voor te stellen, er blijft voor dat leerjaar een betalingsplicht en restitutie van het vooraf betaalde bedrag is niet mogelijk.
 • Met betrekking tot het werkpakket is er bij annulering door de deelnemer binnen 28 voor aanvang van deelname een onkostenvergoeding van 35% van het reeds betaalde werkpakket aan Bodali Jewels. De andere 65% van het betaalde werkpakket zal gerestitueerd worden. Het werkpakket blijft in bezit van Bodali Jewels.
 • Bij annulering van de lessen door de deelnemer binnen 28-14 dagen voor aanvang van deelname is er een onkostenvergoeding van 50% van het reeds betaalde lesgeld. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of in het geval van no-show is er geen restitutie mogelijk voor het reeds betaalde lesgeld.
 • De 3 jarige opleiding is voldoende om zelf aan de slag te gaan met het vak. Wil je jezelf uitdagen is er nog een vierde jaar waarin je nog opdrachten krijgt vanuit Bodali Jewels. Daarna ga je tijdens de lessen, dus niet thuis, aan een eindstuk werken waarin meerdere eerder geleerde technieken in moeten zitten.

 

Betaling workshop en lessen rechtspersonen en/of bedrijven:

 • Als je je aanmeldt voor workshops/lessen kun je, je betalingsvoorkeur kenbaar maken. Je kunt de keuze maken uit:
  – Betaalverzoek via WhatsApp voor mobiel bankieren
  – Betaalverzoek via de mail voor mobiel bankieren
  – Bankoverschrijving.
 • De betaling dient volledig plaats te vinden aan de hand van het vooraf vastgestelde bedrag, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Er zal een factuur, inclusief btw specificatie, voor je gemaakt worden die je per mail zal ontvangen. Bodali Jewels is verplicht je voor- en achternaam of bedrijfsnaam en adresgegevens erop te vermelden.
 • De betaling dient zoals in de algemene voorwaarden beschreven staat voldaan te worden, mits deze nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Eventuele extra’s die tijdens workshops en/of lessen worden gebruikt dienen aan het einde van de workshop/les betaald te worden d.m.v. een betaalverzoek, contante of pinbetaling.
 • Op facturen voor meerdere deelnemers, lessen en/of materialen, zoals is overeengekomen, vindt geen restitutie plaats indien het aantal deelnemers, lessen en/of materialen naar beneden afwijkt. Indien het aantal deelnemers, lessen en/of materialen naar boven afwijkt van het overeengekomen, zal debitering plaatsvinden op basis van de gemaakte prijsafspraken.
 • Indien een betaling niet tijdig gedaan is, is Bodali Jewels gerechtigd de eerder gemaakte overeenkomst te ontbinden. Bodali Jewels is gerechtigd een schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten.

 

Annulering workshop en/of lessen rechtspersonen en/of bedrijven:

 • Bij annulering van de workshop/les door de deelnemer langer dan 14 dagen voor aanvang is er een mogelijkheid tot volledige restitutie of verplaatsing, indien mogelijk, van de workshop/les.
 • Bij annulering van de workshop/ les door de deelnemer 14 tot 7 dagen voor aanvang is er een onkostenvergoeding van 50% van het reeds betaalde bedrag. De andere 50% van het betaalde bedrag zal gerestitueerd worden.
 • Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop/les of in het geval van no-show door de deelnemer is er geen restitutie mogelijk.
 • Bij annulering door de deelnemer korter dan 14 dagen voor de workshop/les is het niet mogelijk de datum te verschuiven. Indien dit wel gewenst is, kan er in overleg een nieuwe datum gepland worden, echter geldt dit als een nieuwe boeking/reservering.
 • Bodali Jewels heeft ten allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht is strijd is met enige wettelijke of andere overheidswege gegeven bepaling.
 • Bodali Jewels heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien deze naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. Voor schade die hierdoor ontstaat is Bodali Jewels in geen enkel geval en dus niet aansprakelijk te stellen.
 • Bodali Jewels zal je adviseren om een annuleringsverzekering af te sluiten als er overeenkomsten zijn waarbij grote geldsommen gemoeid zijn.

 

Al deze algemene voorwaarden zijn niet discutabel.
Lees de algemene voorwaarden regelmatig door, deze kunnen waar nodig aangepast zijn door Bodali Jewels.
Bij inschrijving van workshops/lessen/opleiding ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Bodali Jewels.

Volg Bodali Jewels op Facebook en Instagram.
Volg Bodali Gifts op Facebook en Instagram.

Algemene voorwaarden workshops en lessen
Les edelstenen cabochon slijpen
Sieraden maken