Algemene voorwaarden workshops en lessen

Lees voor het inschrijven van een workshops en/of lessen bij Bodali Jewels de algemene voorwaarden goed door.
Als je, je inschrijft voor workshops en/of lessen bij Bodali Jewels wil dit zeggen dat je akkoord gaat met de hieronder beschreven algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden workshops en lessen:

Inschrijven voor workshops en lessen gaan via het inschrijfformulier of doormiddel van een email naar info@bodali-jewels.com. Mocht er een mondelinge overeenkomst voor een workshop/les tot stand zijn gekomen is deze eveneens bindend en ben je betaling plichtig.

Na ontvangst van een aanmeldformulier, aanmelding via de mail of een mondelinge overeenkomst krijg je via de mail een bevestiging van je inschrijving. Tevens krijg je een factuur of een betaalverzoek die binnen 5 dagen voldaan dient te worden.

Deelname aan een workshop of les is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag door Bodali Jewels ontvangen is. Zolang het verschuldigde bedrag nog niet is ontvangen, dan geldt uw reservering/boeking als een optie op de workshop en/of les. Deze optie vervalt 5 dagen nadat Bodali Jewels een bevestigingsmail en factuur/betaalverzoek heeft gestuurd.

De betaling dient minimaal 14 dagen voor aanvang voldaan te zijn. Mocht de workshop in een korter tijdbestek geboekt zijn geldt dat de workshop definitief is zodra de betaling bij Bodali Jewels binnen is. 

Bij annulering door de deelnemer van de workshop of les langer dan 14 dagen voor aanvang is er een mogelijkheid tot een volledige restitutie of verplaatsing (indien mogelijk) van de workshop of les.

Bij annulering door de deelnemer van de workshop of les 14 tot 7 dagen voor aanvang is er een onkostenvergoeding van 50% van het reeds betaalde bedrag. De andere 50% van het betaalde bedrag zal gerestitueerd worden.

Bij annulering door de deelnemer korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop of les of in het geval van no-show is er geen restitutie mogelijk.

Bij annulering door de deelnemer korter dan 14 dagen voor de workshop of les is het niet mogelijk de datum te verschuiven. Indien dit wel gewenst is, kan er in overleg een nieuwe datum gepland worden, echter geldt dit als een nieuwe boeking/reservering.

Bij ziekte of verhindering van een deelnemer van 10 geplande lessen, biedt Bodali Jewels de mogelijkheid tot het inhalen van één van die 10 lessen. Meer gemiste lessen worden niet gerestitueerd. Ze kunnen op een later tijdstip worden ingehaald echter dient daarvoor opnieuw lesgeld betaald te worden.

De kosten voor workshops en/of lessen zijn niet discutabel.

Er zijn 5 werkplekken beschikbaar in het atelier. Bodali Jewels bepaald hoeveel werkplekken er bij workshops en lessen bezet zijn, deze keuze is niet discutabel. De groepsgrootte kan per workshop/les wisselend zijn. Er wordt hierbij rekening gehouden met alle wettelijke maatregelen.

Is een workshop/les vol dan kun je op een wachtlijst gezet worden voor een volgende workshop/les. Als er iemand onverhoopt uitvalt kan Bodali Jewels contact met je opnemen om alsnog deel te nemen.

Benodigde metalen worden door Bodali Jewels verzorgd tijdens de workshops en de lessen van het zogenoemde 10-lessenplan. Als de materialen niet in het workshopgeld of werkpakket zit, zal het verschuldigde bedrag direct afgerekend moeten worden. Dit kan doormiddel van een contante betaling of betaalverzoek die meteen betaald dient te worden met behulp van mobiel bankieren.

Deelname aan workshops en/of lessen bij Bodali Jewels zijn geheel voor eigen risico. Er zal tijdens je aanwezigheid in het atelier gelet worden op alle veiligheidsaspecten. Echter zit een ongeluk in een klein hoekje. Het is daarom van belang dat je zelf ook de verantwoordelijkheid neemt in de geldende veiligheidsaspecten.

Bodali Jewels c.q. Maaike Bots is in geen enkel geval verantwoordelijk te stellen voor bijvoorbeeld schade, vermissing, verwonding, blijvend letsel, ziekteverzuim bij een werkgever, enzovoort.

Tijdens de workshops/lessen kun je gebruik maken van de gereedschappen die aanwezig zijn in het atelier. Door de wettelijke maatregelen kan alleen het gereedschap dat klaar ligt gebruikt worden. Mocht je ander gereedschap willen gebruiken, vraag eerst of je deze mag/kunt gebruiken.

Mocht een deelnemer tijdens workshops/lessen schade maken aan materialen en/of gereedschappen van Bodali Jewels of die van mede deelnemers ben je verplicht deze te vergoeden of te vervangen.

Als je, je inschrijft voor een bepaald aantal en afgesproken lessen is voortijdig stoppen een eigen keuze. Bodali Jewels is daar niet verantwoordelijk voor te stellen en restitutie van het vooraf betaalde bedrag is niet mogelijk.

Als ik, Maaike Bots, onverhoopt en in uiterste nood geen workshop of les kan geven wordt de workshop of lesdag op een later tijdstip ingehaald. Is dit niet haalbaar dan zal er in overleg een passende oplossing gezocht worden.

Het atelier van Bodali Jewels is aan de Joseph Ledelstraat in Den Haag. Hier zullen de workshops en lessen aangeboden worden. Het is op de 2e etage en bereikbaar met lift of trap. Graag voor het betreden van het pand aanbellen bij Bodali Jewels. Dan is het duidelijk wie het pand betreedt en weet ik dat je eraan komt.

In de omgeving van Bodali Jewels is het van 18-24 uur betaald parkeren. Tram 3 stopt vlakbij, dus wil je niet betaald parkeren in de avonduren kom dan met de tram, fiets of lopend.

Betaling workshop en lessen rechtspersonen en/of bedrijven:

Als je je aanmeldt voor workshops/lessen kun je, je betalingsvoorkeur kenbaar maken. Je kunt de keuze maken uit:
– betaalverzoek via WhatsApp voor mobiel bankieren
of
– bankoverschrijving.
De betaling dient volledig plaats te vinden aan de hand van het vooraf vastgestelde bedrag, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Er zal een factuur, inclusief btw specificatie, voor je gemaakt worden die je per mail zal ontvangen. Bodali Jewels is verplicht je voor- en achternaam of bedrijfsnaam en adresgegevens erop te vermelden.

De betaling dient zoals in de algemene voorwaarden beschreven staat voldaan te worden, mits deze nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Eventuele extra’s die tijdens workshops en/of lessen worden gebruikt dienen aan het einde van de workshop/les betaald te worden d.m.v. een betaalverzoek, contante of pinbetaling.

Op facturen voor meerdere deelnemers, lessen en/of materialen, zoals is overeengekomen, vindt geen restitutie plaats indien het aantal deelnemers, lessen en/of materialen naar beneden afwijkt. Indien het aantal deelnemers, lessen en/of materialen naar boven afwijkt van het overeengekomen, zal debitering plaatsvinden op basis van de gemaakte prijsafspraken.

Indien een betaling niet tijdig gedaan is, is Bodali Jewels gerechtigd de eerder gemaakte overeenkomst te ontbinden. Bodali Jewels is gerechtigd een schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten.

Annulering workshop en/of lessen rechtspersonen en/of bedrijven:

Bij annulering van de workshop of les door de deelnemer langer dan 14 dagen voor aanvang is er een mogelijkheid tot een volledige restitutie of verplaatsing, indien mogelijk, van de workshop of les.

Bij annulering van de workshop of les door de deelnemer 14 tot 7 dagen voor aanvang is er een onkostenvergoeding van 50% van het reeds betaalde bedrag. De andere 50% van het betaalde bedrag zal gerestitueerd worden.

Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop of les of in het geval van no-show door de deelnemer is er geen restitutie mogelijk.

Bij annulering door de deelnemer korter dan 14 dagen voor de workshop of les is het niet mogelijk de datum te verschuiven. Indien dit wel gewenst is, kan er in overleg een nieuwe datum gepland worden, echter geldt dit als een nieuwe boeking/reservering.

Bodali Jewels heeft ten allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht is strijd is met enige wettelijke of andere overheidswege gegeven bepaling.

Bodali Jewels heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien deze naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. Voor schade die hierdoor ontstaat is Bodali Jewels in geen enkel geval en dus niet aansprakelijk te stellen.

Bodali Jewels zal je adviseren om een annuleringsverzekering af te sluiten als er overeenkomsten zijn waarbij grote geldsommen gemoeid zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn niet discutabel en zoals eerder hierboven beschreven geldt het volgende: Als je, je inschrijft voor workshops en/of lessen bij Bodali Jewels wil dit zeggen dat je akkoord gaat met de hierboven beschreven algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden workshops en lessen
Les edelstenen cabochon slijpen
Oorbellen
Sieraden maken