Privacy Verklaring Bodali Jewels

 

Privacy Verklaring

Bodali Jewels, gevestigd aan de Joseph Ledelstraat 110, 2518KM Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bodali Jewels verwerkt uw persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de webwinkel of deelneemt aan een van de workshops of de nieuwsbrief wilt ontvangen. U verstrekt dan een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie.

Daartoe verwerkt Bodali Jewels de volgende persoonsgegevens:

Voor een bestelling in de webshop of het deelnemen aan een workshop:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Voor zakelijke contacten: KvK registratie en/of btw-nummer

 Voor het deelnemen aan een workshop:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Voor zakelijke contacten: KvK registratie en/of btw-nummer

Voor het opgeven van de nieuwsbrief:

 • E-mailadres

 

Waarom vragen wij persoonsgegevens?

Bodali Jewels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van facturen en betalingen
 • Leveren van producten en diensten
 • Verzenden van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat

 

Bewaartermijn

Bodali Jewels zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is langer dan tien jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft. Deze bewaartermijn hanteert Bodali Jewels uit service oogpunt omdat er vragen kunnen komen over voorgaande bestellingen.

 

Delen van gegevens

Bodali Jewels verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • WordPress, voor afhandelen van bestellingen en facturen
 • Mollie, voor afhandelen van betalingen
 • Rabobank, voor afhandelen van betalingen
 • Google Analytics, voor verzamelen statistische gegevens
 • Mailchimp, voor het verzenden van nieuwsbrieven aan u als klant
 • De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

 

Cookies en websitegebruik

De webdiensten van Bodali Jewels gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten.

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Bodali Jewels wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Bodali Jewels gebruikt zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop de website van Bodali Jewels op uw scherm verschijnt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bodali-jewels.com. Verzoeken zullen binnen maximaal 14 dagen behandeld worden.

 

Beveiliging

Bodali Jewels neemt de bescherming van persoonsgegevens uitermate serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van de door Bodali Jewels vastgelegde gegevens, kunt u contact opnemen via info@bodali-jewels.com

 

Klachten

Indien u klachten heeft over het privacy beleid dat Bodali Jewels hanteert kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.