Algemene voorwaarden workshops/lessen

Zie hier voor de algemene voorwaarden van workshops en lessen zij Bodali Jewels.

Betalen en verzenden van bestellingen 

Zie hier voor betalen en verzenden van bestellingen.

Algemene voorwaarden Bodali Jewels.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod in de webshop van Bodali Jewels en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet op afstand, tussen jou en Bodali Jewels.

1.2

Voordat een overeenkomst al dan niet op afstand wordt gesloten, heb je de algemene voorwaarden doorgenomen. Indien de overeenkomst wordt gesloten verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Bodali Jewels.

 

Artikel 2 Identiteit Bodali Jewels

Bodali Jewels designed by Maaike Bots
Segbroeklaan 302
2565DV, ‘s Gravenhage (betaald parkeren van 18-24 uur)

Telefoonnummer 06-24513131

Website www.bodali-jewels.com
E-mail info@bodali-jewels.com

KvK-nummer 60841915
BTW-nummer  NL001692587B58
 

Artikel 3 Het aanbod

3.1

Bodali Jewels verkoopt voornamelijk unieke sieraden. Ondanks het up to date houden van de webshop kan het incidenteel voorkomen dat een sieraad gereserveerd/verkocht is ten tijde van uw bestelling. Mocht dit onverhoopt gebeuren zal Bodali Jewels je zo spoedig mogelijk een bericht sturen. Er zal samen met jou gezocht worden naar een passende oplossing.

3.2

Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

3.3

De sieraden die in de webshop van Bodali Jewels aangeboden worden zijn nauwkeurig beschreven, dit is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Bodali Jewels maakt gebruik van afbeeldingen, dit is een waarheidsgetrouwe weergave van de sieraden. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Bodali Jewels niet.

3.4

Alle sieraden worden met de hand gemaakt. Mocht je een sieraad in meervoud willen bestellen, kan het zijn dat het sieraad iets af wijkt van de afbeelding of het originele exemplaar. Dit betreft kleine afwijkingen, waarbij de afwijking kan liggen in de kleur van bijvoorbeeld de edelsteen of de bocht van een draaiing in het metaal.

 

Artikel 4 Een Uniek sieraad gemaakt in opdracht

4.1

Naast de sieraden die Bodali Jewels in de webshop aanbiedt is er ook de mogelijkheid een sieraad te bestellen die voldoet aan je eigen specifieke wensen. Hiervoor kan je via het contactformulier op de website, via mail of telefoon contact opnemen met Bodali Jewels.

4.2

Als Bodali Jewels met jou tot een overeenkomst is gekomen voor een sieraad in opdracht, zal er een aanbetaling worden gevraagd. Deze aanbetaling zal de materiaalkosten en een deel van de verwerkingskosten bevatten.

4.3

Ontbinden van een overeenkomst waarbij een sieraad speciaal voor jou gemaakt wordt is niet mogelijk.

 

Artikel 5 Overeenkomst al dan niet op afstand

5.1

Je kan 24 uur per dag 7 dagen per week een bestelling plaatsen via de webshop www.bodali-jewels.com.

5.2

De overeenkomst, al dan niet op afstand, komt tot stand op het moment dat je het aanbod en de daarbij gestelde algemene voorwaarden hebt aanvaard, door het plaatsen van een bestelling via de webshop.

5.3

Als je een bestelling hebt geplaatst, bevestigd Bodali Jewels deze via de mail. Zolang de bestelling door Bodali Jewels niet is bevestigd kan je de overeenkomst ontbinden.

5.4

Als de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, zorgt Bodali Jewels voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht en een veilige webomgeving.

5.5

Bodali Jewels kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of je aan de betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bodali Jewels op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.6

Als je Bodali Jewels een opdracht geeft tot het vervaardigen van een sieraad, zullen deze algemene voorwaarden en de afspraken die zowel mondeling als schriftelijk zijn overeengekomen bindend zijn. Alle mondelingen afspraken zullen door Bodali Jewels schriftelijk ter goedkeuring van de overeenkomst aan je worden voorgelegd alvorens de vervaardiging gestart wordt.

 

Artikel 6 Prijzen

 
6.1

De prijzen op de site van Bodali Jewels worden vermeld in Euro’s en zijn altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

6.2

Het zijn vaste prijzen, hierover kan niet onderhandeld worden.

6.3

Prijzen kunnen door Bodali Jewels op ieder moment gewijzigd worden, er kan achteraf geen aanspraak gedaan worden op prijswijzigingen. Bodali Jewels zal de prijzen tijdens een reserveringsperiode echter niet wijzigen.

 

Artikel 7 Betaling

7.1

Als je een bestelling hebt geplaatst via de website dient deze via iDeal betaald te worden

7.2

Zodra de betaling binnen is wordt de bestelling, van de al op maat zijnde sieraden, binnen 2 tot 5 werkdagen aan je toegezonden. Mochten sieraden op maat gemaakt moeten worden zal je rekening moeten houden met een levertermijn tot 3 weken indien anders overeengekomen.

7.3

Als je een custom made sieraad laat maken door Bodali Jewels zal er een aanbetaling gevraagd worden die voldaan dient te worden alvorens het sieraad vervaardigd wordt. De aanbetaling kan voldaan worden door middel van een overschrijving, pintransactie of betaalverzoek die door Bodali Jewels wordt verstuurd.

Artikel 8 Levering, retourneren en risico

8.1

Bodali Jewels draagt zorg voor een goede levering van de bestelde sieraden. Bodali Jewels behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden als je, je niet aan de algemene voorwaarden houdt.

8.2

De gestelde levertijd (artikel 7.2) is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Je bent ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte sieraad te accepteren. 

8.3

Het risico voor de af te leveren sieraden gaat op je over bij verzending door Bodali Jewels.

8.4

Indien je ontbinding van de overeenkomst inroept dan wel sieraden retour zendt, blijven de sieraden voor jou risico totdat ze bij Bodali Jewels zijn aangekomen. Bodali Jewels zal het ontvangst van de niet gedragen en onbeschadigde sieraden zo spoedig mogelijk aan je melden en het verschuldigde bedrag op je rekening terugstorten.

8.5

Bij retourzendingen dienen 5 dagen gemeld te worden via de mail aan info@bodali-jewels.com . Tevens dienen de sieraden binnen 10 dagen na ontvangst van de sieraden onbeschadigd en ongedragen geretourneerd te worden. Heeft Bodali Jewels de sieraden niet binnen 14 dagen na ontvangst retour ontvangen, dan ben je niet meer gerechtigd de sieraden te weigeren en vervalt het terugbetalingsrecht.

8.6

Gedurende het zichttermijn blijven de sieraden voor jou risico. Bij kwijt raken, beschadigingen en dergelijke zullen de kosten van de sieraden voor jou zijn.

8.7

Retourzendingen dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden via info@bodali-jewels.com. Bodali Jewels zal je eventueel, naast de in artikel 8.8 vermelde instructies, extra retour instructies verschaffen.

8.8

U dient de sieraden terug te zenden aan het postadres van Bodali Jewels met het volgende op het postetiket:

Maaike Bots, Valkenboskade 565, 2563JD Den Haag.

Vermeld geen woorden als edelsmid, Bodali Jewels, sieraden, etc. op de verpakking, dit in verband met de veiligheid. De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening. 

8.9

Retourneren kan alleen als de sieraden ongedragen en onbeschadigd zijn. Ze dienen verzekerd/aangetekend retour verzonden te worden in de originele verpakking met de bijbehorende factuur.

8.10

Sieraden die speciaal voor jou gemaakt zijn kunnen niet geannuleerd en/of geretourneerd worden. Tevens geldt er een betalingsverplichting op custom made sieraden.

Artikel 10 Garantie 

10.1

Bodali Jewels garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat er aan de verzending van de sieraden veel zorg is besteed.

10.2

Bodali Jewels garandeert deugdelijkheid en kwaliteit van de sieraden.

10.3

De garantie vervalt in ieder geval bij gebreken die optreden, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van

  • normale slijtage
  • verkeerd gebruik
  • niet in achtneming van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften die gegeven zijn door Bodali Jewels
  • reparatie, bewerking en/of verwerking door iemand anders dan Bodali Jewels.

 

Artikel 11 Klachtenafhandeling en geschillen 

11.1

Bodali Jewels streeft naar tevredenheid. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Bodali Jewels daar graag van op de hoogte gebracht. Een klacht dient per email info@bodali-jewels.com, binnen 7 dagen na ontvangst gedaan te worden.  

11.2

Bodali Jewels reageert adequaat en binnen 7 dagen op klachten. Als er, door onvoorziene omstandigheden, een langere verwerkingstijd nodig is, zal je daar binnen 7 dagen van op de hoogte gesteld worden.

11.3

Bij klachten zal Bodali Jewels samen met jou naar een gepaste oplossing zoeken.

11.4

Mocht er onverhoopt geen passende oplossing gevonden worden, zal dit geschil voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.5

Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 12 Intellectuele eigendommen

12.1

Vervaardigde of verstrekte ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, afbeeldingen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties van of door Bodali Jewels, blijven het intellectueel eigendom van Bodali Jewels. Ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

12.2

Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken en/of goederen is, zonder toestemming van Bodali Jewels, niet toegestaan.

 

Artikel 13 Privacy 

Zie Privacy Verklaring Bodali Jewels. 

Artikel 14 Disclaimer

14.1

Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

14.2

Bodali Jewels doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

14.3

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.